c feld outsoursing pol 1

 

KONCENTRACJA NA SPRAWACH ISTOTNYCH

 

Obok zadań profesjonalnych realizują Państwo także działania z zakresu kompletnej logistyki i transportu własnych produktów. Obok planowania transportów zajmują się Państwo pozyskiwaniem i konserwacją pojazdów samochodowych, a także obsługą personelu taboru samochodowego, co stanowi czasochłonne, a przede wszystkim kosztowne zajęcie, z którym należy uporać się dodatkowo, obok zadań głównych.
Pracownicy firmy Alexander Koch Unternehmensberatung doradzą Państwu, w jaki sposób można poprowadzić Outsourcing w dziedzinie transportu w odniesieniu do pojazdów samochodowych i pracowników, co doprowadzić powinno do wzbogacenia odpowiednich zasobów personalnych i finansowych.

 

 

 

Firma Koch Unternehmensberatung rozróżnia przy tym dwie różne możliwości prowadzenia Outsourcingu, o których moglibyśmy z Państwem w sposób wyczerpujący podyskutować podczas spotkania doradczego. Dodatkowo moglibyśmy przejąć w imieniu Państwa realizację zadania przygotowania odpowiednich środków.

logistik 001

Zadanie prowadzenia zakładowej logistyki

Oznacza to, iż takie zadania jak wydawanie dyspozycji, załadunek, realizacja transportu, prowadzenie dokumentacji, ubezpieczenie, archiwizacja i wiele innych prowadzone byłyby w przyszłości przez jednego zewnętrznego kierownika usługi (szefa wydziału). Państwa personel i majątek trwały (samochody ciężarowe) pozostają w zakładzie i muszą być zarządzane przez kierownictwo zakładu. W odniesieniu do personelu oznacza to przyjęcie nowych zadań przez pracowników działu logistyki lub wypowiedzenie im pracy. W odniesieniu do samochodów ciężarowych i innych pojazdów samochodowych działu logistyki oznacza to z kolei, iż zakład pracy troszczyć się będzie o sprzedaż.

 

Outsourcing zgodnie z przepisami §613a kodeksu cywilnego (BGB).

Oznacza to, iż przejmujący dział logistyki przejmuje nie tylko tego rodzaju zadania jak wydawanie dyspozycji, załadunek, realizacja transportu, prowadzenie dokumentacji, ubezpieczenie, archiwizacja i wiele innych zadań, ale także personel zakładu realizujący te zadania oraz część wyposażenia zakładu takiego jak samochody ciężarowe, wózki widłowe i inne.

Przy czym naszym zadaniem byłoby tutaj:

A)
Porządkowanie i kwalifikacja personelu, kalkulacja wszelkiego rodzaju kosztów i kosztów dodatkowych, dbanie o zabezpieczenie i zaopatrzenie emerytalne pracowników itp. a także przeprowadzenie koniecznych rozmów z pracownikami w celu zaakceptowania przez nich projektu przejścia tej części zakładu na inny tryb zarządzania.

B)

Porządkowanie wyposażenia (samochody ciężarowe i inne urządzenia)

C)

W celu przeprowadzenia kalkulacji wartości towarowej parku pojazdów samochodowych potrzebne może okazać się sporządzenie odpowiednich ekspertyz. W oparciu o te dane przedmiotowe pojazdy samochodowe przekazane zostaną potem za porozumieniem z dyrekcją zakładu albo do działu EK albo VK i sprzedane.

Google Analytics i pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że korzystamy z Google Analytics i plików cookie.