b feld transport pol 3

SKUTECZNA I EFEKTYWNA LOGISTYKA W DZIEDZINIE TRANSPORTU

 

Z praktyki dla praktyki, to motto naszego przedsiębiorstwa Alexander Koch Unternehmensberatung. Dlatego nasi pracownicy to doświadczeni specjaliści z zakresu spedycji posiadający długoletnie doświadczenie w realizacji swojego zawodu. Doradzimy Państwu w sposób kompetentny i neutralny, jak można zrealizować zadania z zakresu transportu i logistyki, aby uzyskiwać optymalne rezultaty.

 

 

 

 

 

 

Optymalne rozwiązania z zakresu handlu

Sprawdzimy i skalkulujemy zdolność i potencjał produkcyjny Państwa firmy, a także rentowność istniejących struktur i transportu zakładowego. Przeanalizujemy także zagadnienie zatrudniania spedytorów z różnych gospodarczo-ekonomicznych punktów widzenia, nie tracąc z oczu głównych wytycznych w odniesieniu do Państwa klientów. Będziemy Państwu towarzyszyć w procesie rozpisywania i realizacji procesu przetargowego, a następnie wdrażania nowych koncepcji dla uzyskania sukcesu Państwa firmy.

 

Optymalne rozwiązania dla spedycji

W przypadku, gdyby w kręgu zainteresowań Państwa klientów znajdowały się zagadnienia z zakresu przemysłu stalowego będziemy Państwu towarzyszyć podczas wyboru właściwej techniki pojazdów samochodowych w odniesieniu do poszczególnych grup produktowych (towarowych). Dla gospodarczego wykorzystania Państwa samochodów ciężarowych przeprowadzimy odpowiednie kalkulacje, zaprojektujemy odpowiednie trasy i będziemy Państwa wspierać w dziedzinie akwizycji klientów.

logistik 001

Trwała logistyka w dziedzinie transportu

Gielona logistyka; pod określeniem tym rozumiemy trwałe i zgodne z zasadami ochrony środowiska koncepcje transportowe i logistyczne, redukujące niebezpieczne gazy przyczyniające się do powstawania efektu cieplarnianego, takie jak dwutlenek węgla (CO2). W naszym świecie coraz bardziej opartym na podziale pracy i globalnych rynkach zbytu kluczowa rola w dziedzinie gospodarczej przypada dziś wydajnej logistyce!
Poprzez wydajne i ekologiczne planowanie transportu umożliwiamy Państwu wniesienie własnego wkładu w redukcję przekazywanego do atmosfery dwutlenku węgla CO2. Obok takich dziedzin jak ekonomiczność, gospodarność i serwis w działalności współczesnych przedsiębiorstw coraz większą rolę odgrywa także trwałość.

Poszukiwanie i wybór wykwalifikowanych, kompetentnych, wypłacalnych i doświadczonych partnerów, gotowych do przejmowania i spełniania wszelkich zadań i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności. Chętnie będziemy Państwu towarzyszyć w przypadku pertraktacji cenowych i spisywania umów, aż do realizacji określonych koncepcji włącznie.

Google Analytics i pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że korzystamy z Google Analytics i plików cookie.